KONSULTACJE – to forma obejmująca najczęściej 2-4 spotkania po 50 min., mająca na celu lepsze zrozumienie zgłaszanych przez pacjenta trudności, uzyskanie szerszego kontekstu, czasem przeformułowanie pierwotnego problemu. Dzięki temu możliwe jest sformułowanie wstępnej diagnozy, która determinuje wytyczne do dalszego postępowania, umożliwiając ustalenie najbardziej optymalnej formy pomocy. Konsultacje wstępne poprzedzają również ewentualne podjęcie przez pacjenta decyzji o regularnej terapii.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA-  to cykl regularnych spotkań (min.1 w tygodniu) trwających 50 min., podczas których pacjent wspólnie z terapeutą poszukuje przyczyn aktualnych trudności. W początkowej fazie ustalany jest kontrakt terapeutyczny, oraz formułowane cele, które stanowią punkt odniesienia zarówno dla pacjenta jak i terapeuty. Kontakt ma charakter dialogu terapeutycznego, w którym pacjent zachęcany jest do swobodnej ekspresji swoich myśli,emocji, fantazji, skojarzeń, itd., zaś poprzez wgląd i przepracowanie ma okazję w sposób aktywny i trwały dokonywać zmian w kluczowych obszarach swojego życia.


INTERWENCJA KRYZYSOWA – to cykl spotkań adresowanych do osób doświadczających nagłych kryzysów, zaburzających dotychczasowe funkcjonowanie. Interwencja koncentruje się wokół przywrócenia sprawności funkcjonowania sprzed kryzysu, w oparciu o węższy obszar problemow.

Obszar pomocy:

-        depresje

-        nerwice, fobie, lęki

-        kryzysy i trudności w związkach

-        trudności wychowawcze

-        trudności w relacjach z innymi

-        trudności związane ze stanem żałoby

-        wypalenie zawodowe, mobbing

-        poczucie samotności

-        zaburzenia osobowości

-        zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)

-        zaburzeniami adaptacyjnymi

-        zaburzeniami związanymi ze stresem

-        zaburzeniami seksualnymi o podłożu psychicznym

-        zaburzeniami psychosomatycznymi

 

Młodzieży zmagającej się z:

-        trudnościami okresu dojrzewania

-        trudnościami w relacjach z rodzicami, rówieśnikami, płcią przeciwną

-        poczuciem osamotnienia

-        lękami, nerwicą szkolną

-        depresją

-        nieśmiałością

-        zaburzeniami odżywiania


Cennik

Konsultacja indywidualna : 80 - 100 zł
Psychoterapia indywidualna: 80-100 zł / sesja
Konsultacja małżeńska / par / rodzin: 150 zł
Psychoterapia małżeńska / par / rodzin: 120 - 150 zł / sesja
Socjoterapia (grupa terapeutyczna): 50 zł / sesja

Jedna sesja / konsultacja trwa zwykle 50 min.